top of page

Samarbeid

Ekte bærekraft dreier seg om kunnskapsdeling, teknologisk innovasjon og samarbeid. Vi har derfor inngått flere strategiske samarbeid for å styrke vårt verdiforslag og best mulig bistå våre kunder i deres bærekrafts arbeid 

Terravera Fondation

Terravera Foundation er en norsk teknologistiftelse som samarbeider med bl.a NTNU, NHH, UIB, HVL, NMBU og kartlegger verdikjeder i næringslivet digitalt for å skape faktabaserte sammenligningsgrunnlag. Målet er at en skal kunne ta bærekraftige valg basert på forskning og objektive fakta i et felles, åpent digitaltverktøy.  

Climateadvisor har inngått en samarbeidsavtale med Terravera-stiftelsen for å bistå onboarding av Norsk olje- og energibransje i stiftelsens forretningsprogram for å kunne avdekke et reelt bærekraftspotensiale. Terravera ønsker, som en del av programmet å lage en representasjon av virkeligheten digitalt ved å modellere verden slik den er, i et open source digitalt verktøy. Stiftelsen samarbeider for å gjøre bærekrafts innsikt tilgjengelig, forståelig og transparent for alle næringer i en hvilken som helst verdikjede. Målet er å få en større forståelse av hva som faktisk er mer bærekraftig enn et alternativ når en skal ta beslutninger. Terravera er slik sett et verktøy som hindrer grønnvasking ved tilgjengeliggjøre bærekrafts fakta så objektivt og nøyaktig som mulig.

https://www.terravera.world/ 

Fuelbox

Vi ønsker å sette bærekraft på agendaen, og har inngått et strategisk samarbeid med FuelBox AS for å bidra til mer og bedre dialog på temaet i næringslivet og det offentlige. Tillitsfulle relasjoner er avgjørende for å skape engasjement, samhandling og gode resultater i enhver organisasjon! I FuelBox-appen får organisasjoner tilgang til tusenvis av spørsmål for å utvikle disse grunnleggende relasjonene og for å skape en mer effektiv samhandling på arbeidsplassen.  I samarbeid med FuelBox har vi i Climateadvisor i tillegg skreddersydd 180 spørsmål innen bærekraft i appen.  Spørsmål for å engasjere ansatte til å dele med og lære av hverandre innen ulike kategorier, alt fra forretningsmodell innovasjon, sirkulær økonomi, kultur for bærekraft og grønnvasking. 

https://programs.fuelbox.no/climate-advisor

Climate_Advisor-2063.jpg

Klima er summen av ulike sammensetninger som påvirker NOE. For oss er det klima som i MILJØ, i en BEDRIFT, i en ORGANISASJON og i en KULTUR. Det er også direkte relatert til klima for FORBEDRING, for ENDRING og for BÆREKRAFT. 

bottom of page