top of page

Climateadvisor

Hvorfor Climateadvisor

Det er mulig å ha to tanker i hodet samtidig. For å sikre sunn vekst må vi ha både kommersielt og bærekraftig perspektiv. Vårt fokus er bærekraftig forretningsutvikling, hvordan virksomheter kan identifisere nye mulighet og bruke det som et konkurransefortrinn.

Trenger dere hjelp til å svare på følgende spørsmål ta kontakt med oss!

 Vi hjelper dere med:

  • å oversette regulatoriske krav til mulighetsrom

  • å lage en bærekraftig forretningsstrategi.

  • å lage handlingsplaner og implementere.

  • en kommersiell tilnærming og hvordan bruke det som et konkurransefortrinn?

  • å kommunisere uten risiko for grønnvasking?

  • å øke langsiktig lønnsomheten ved hjelp av mer sirkularitet, tjenestelogikk og utvidelse av produktenes levetid?

  • å bygge en kultur for bærekraft i organisasjonen?

Oss

Kristin har 20 års erfaring fra energi bransjen, sist som kommunikasjons direktør i ett operatør selskap. Som en del av konsernledelsen og rolle som Chief of staff har hun vært med på å bygge opp et av Norges største operatørselskaper. Hun har bred erfaring innen ledelse, strategisk rådgivning, integrasjon, organisasjonsutvikling, kulturbygging, kommunikasjon, markedsføring og omdømmebygging. Dette har hun bygget videre på gjennom studier relater til bærekraft og forretningsutvikling. Som person er hun positiv og engasjert med stor tro på at det alltid finnes muligheter og løsninger. 

Hanne har 20 års erfaring fra detaljhandel og har eid og drevet familiebedrift med kontinuerlig vekst gjennom 15 år. Hun har bred erfaring innen ledelse, strategisk planlegging, økonomi, forretnings – og konsept utvikling, innkjøp, salg og markedsføring, samt erfaring med styrearbeid. For tiden holder hun på med en MBA ved NHH innen innovasjon, teknologi og bærekraft. Hun er som person engasjert og løsningsorientert. En som liker å tilegne seg ny kunnskap og se potensialet. Hun ønsker å kombinere sin kommersielle erfaring med ny kunnskap for å bidra til en mer bærekraftig utvikling.

Hva er bærekraft?

Betydningen av ordet bærekraft er svært vidt og har kanskje et ufortjent dårlig rykte? For noen handler det mest om fysisk miljø og fravær av forurensning, for andre handler det primært om noe som må dokumenteres gjennom tall, rapporter og statistikk for å kunne innfri myndighetskrav og forventinger hos ulike interessenter. Vi mener at selve bærekraften skapes gjennom handlingene som ligger bak tallene, det vi til enhver tid velger å gjøre. Tallene bare dokumenterer det vi har gjort. I praksis er fokus dessverre fortsatt i for stor grad på å produsere tallene i seg selv. Fokuset må være på å gjøre selve jobben og tiltakene med å bli flinke til å bygge bærekraft, i mennesker, organisasjoner og samfunn. 

La oss samarbeide

Thanks for submitting!

bottom of page