top of page

Hva vi gjør

Vårt fokus er mennesker og bærekraftig utvikling. Vi mener at ved å flytte fokus fra bærekrafts arbeid -og rapportering som en kostnad, til mulighetsrom, vil vi kunne finne kommersielt potensiale og økonomisk levedyktighet. Levedyktighet som kommer organisasjonen, menneskene og planeten til gode 

Bærekrafts strategi, bærekraftig strategi og mål.

Skal en ha en bærekraft strategi eller en bærekraftig strategi? Vi hjelper virksomheter med å utarbeide strategier for bærekraftig verdiskaping. Ved å integrere bærekraft i strategi og virksomhetsstyring kan et selskap styrke sin konkurransekraft og sitt omdømme, posisjonere seg for nye forretningsmuligheter og omstilling.

  • Strategi & mål

  • Handlingsplaner og implementering

  • Analyser og verktøy

Forretningsmodeller, innovasjon og strategiske prosesser

Hva betyr bærekraft for en virksomhet, og hvordan kan bærekrafts arbeid omformes til verdi for et selskap og deres interessenter? Ved hjelp av konkrete strategiske verktøy vil vi restarte eksisterende forretningsmodell til en mer bærekraftig modell med ett tredimensjonalt perspektiv (miljø, samfunn og økonomi)

  • Sirkulære forretningsmodeller

  • Bærekraftig forretningsmodeller

  • Grønn vekstrapp

  • Bærekraftig innovasjon og omstilling

Kultur for bærekraft  

Hvordan gå frem for å bygge en kultur for bærekraft? Hvordan bygge kunnskap, skape engasjement og internt eierskap?

Når strategi og mål er implementert er det organisasjonen som skal levere. Gjennom en målrettet plan med konkrete initiativer sikrer en at bærekraft er hovedfokus i det organisasjonen foretar seg og står for. For å skape varig endring med utgangspunkt i bærekraft og sikre sunn vekst er det viktig at alle drar i sammen retning.

Omdømme bygging, interessent ledelse og kommunikasjon

Hvordan kan en virksomhet kommunisere bærekraft på en troverdig og effektiv måte som sikrer posisjonering og skaper økt verdi for interessenter? Tåler virksomheten synlighet knyttet til bærekraft? Hvordan kommunisere for å ta ut potensialet?

For å lykkes med bærekraft kommunikasjon må det skapes engasjement, være transparent, vise handlekraft for å unngå grønnvasking, og være målrettet. Sammen lager vi en strategi og posisjonerings plan med konkrete grep for å nå ut til prioriterte interessenter.

bottom of page