top of page
Climate_Advisor-2063.jpg

Klima er summen av ulike sammensetninger som påvirker NOE. For oss er det klima som i MILJØ, i en BEDRIFT, i en ORGANISASJON og i en KULTUR. Det er også direkte relatert til klima for FORBEDRING, for ENDRING og for BÆREKRAFT. 

Oss

Kristin har 20 års erfaring fra energi bransjen, sist som kommunikasjons direktør i ett operatør selskap. Som en del av konsernledelsen og rolle som Chief of staff har hun vært med på å bygge opp et av Norges største operatørselskaper. Hun har bred erfaring innen ledelse, strategisk rådgivning, integrasjon, organisasjonsutvikling, kulturbygging, kommunikasjon, markedsføring og omdømmebygging. Dette har hun bygget videre på gjennom studier relater til bærekraft og forretningsutvikling. Som person er hun positiv og engasjert med stor tro på at det alltid finnes muligheter og løsninger. 

Hanne har 20 års erfaring fra detaljhandel og har eid og drevet familiebedrift med kontinuerlig vekst gjennom 15 år. Hun har bred erfaring innen ledelse, strategisk planlegging, økonomi, forretnings – og konsept utvikling, innkjøp, salg og markedsføring, samt erfaring med styrearbeid. For tiden holder hun på med en MBA ved NHH innen innovasjon, teknologi og bærekraft. Hun er som person engasjert og løsningsorientert. En som liker å tilegne seg ny kunnskap og se potensialet. Hun ønsker å kombinere sin kommersielle erfaring med ny kunnskap for å bidra til en mer bærekraftig utvikling.

Kontakt

Vi er genuint interessert i mennesker og bærekraftig utvikling. Ta gjerne kontakt med oss

bottom of page